Nhà hàng

đăng tại Dịch vụ

Nhà hàng

Nhà hàng 35 chỗ tại tầng 1 phục vụ các món ăn Âu Á với hương vị đặc biệt.

Nhà hàng phục vụ ba bữa ăn hàng ngày cũng như đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách.

IMG_4058 IMG_4014 IMG_4125 IMG_4138 IMG_4145 IMG_4159 IMG_4172 IMG_4178